I-V 9:00 - 19:00

Darbo laikas

+370 645 45809

Susisiekite telefonu

info@soliduslex.com

Susisiekite el. paštu

Apie advokatą

Susipažinkime

Tel. +37064545809

El. paštas: edvinas.bakanauskas@soliduslex.com

Kalbos: lietuvių, anglų, rusų, lenkų

Patirtis

Dr. Edvinas Bakanauskas yra praktikuojantis advokatas, turintis daugiau nei 6 metų teisinio darbo patirties klientų konsultavime. Advokato patirtis apima tiek klientų atstovavimą ikiteisminėse institucijose (darbo ginčų komisijoje), priežiūros institucijoje (Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje), tiek teismuose. Pagrindinė advokato specializacija klientų konsultavimas bei atstovavimas teisminiuose ir neteisminiuose ginčuose (sutarčių teisės, darbo teisės, duomenų apsaugos teisės, transporto teisės, akcininkų ginčų bei turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo klausimais).

Advokatas konsultuoja lietuvių, anglų, rusų, lenkų kalbomis bei atstovauja tiek Lietuvos, tiek užsienio klientus. 2023 m. sėkmingai atstovavo Latvijos vežėjo interesams Lenkijos muitinės ir mokesčių įstaigoje. Atitinkamos Lenkijos muitinės ir mokesčių įstaigos vadovas priėmė sprendimą atsisakyti Latvijos vežėjui skirti 8 baudas (viso 160.000,00 PLN) už daugkartinius Lenkijos įstatymo pažeidimus.

Nuolatinis tobulėjimas

2023 metais Vilniaus universitete apgynė daktaro disertacija tema „Grupės intereso pripažinimas, dukterinės uždarosios akcinės bendrovės smulkiųjų akcininkų teisių apsauga: probleminiai bendrovių teisės aspektai“, todėl advokatui gerai žinomi įmonių teisės srities ypatumai, ypač akcininkų tarpusavio ginčai bei įmonės bendrovės ginčai su bendrovės vadovais.

2021 metais stažavosi Makso Planko tarptautinės privatinės teisės institute Hamburge, kuriame atliko mokslinius tyrimus ir sėmėsi patirties iš pripažintų Vokietijos bendrovių teisės ekspertų.

2018 metais  Mastrichto universitete baigė duomenų apsaugos pareigūno kursus (angl. Data Protection Officer (DPO) Certification course) ir sėkmingai išlaikė duomenų apsaugos pareigūno egzaminą, todėl  gan detaliai yra susipažinęs Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) taikymo ypatumais. Be to, advokatas turi teisinės patirties tiek teikiant išorines, tiek vidines (dirbant įmonėje) duomenų apsaugos pareigūno paslaugas.

2017 metais baigė studijas Vilniaus universiteto Teisės fakultete, suteiktas teisės magistro kvalifikacinis laipsnis.

Pripažinimas

2017 m. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo padėka už indėlį plėtojant teisinę mintį ir akademinį aktyvumą.

Mokslinės publikacijos

  1. Bakanauskas, E. (2021). Dukterinės bendrovės vadovo, valdybos narių galimybė veikti bendrovių grupės interesais. Teisė, 119, p. 89-104.
  2. Bakanauskas, E. (2020). Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 5 straipsnyje pateiktos patronuojančios ir dukterinės bendrovės sampratos analizė. Teisė, 115, 70-85.
  3. Bakanauskas, E. (2020). Protection of Minority Shareholders’ Rights in Group of Companies: Lithuania and EU Company Law Perspectives. Vilnius University Open Series: The Future decade of the EU law, p. 7-17.
  4. Bakanauskas, E. (2019). Company groups regulation: legal and technological challenges.” Law 2.0: new methods, new laws: 7th international conference of PhD students and young researchers: conference papers. Vilniaus universiteto leidykla.

Narystės

Lietuvos advokatūros narys